Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hava Kargo Taşımacılığı için Bir Bibliyometrik Analiz

Mehmet Gürtürk
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Erkan Çelik
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Hava kargo taşımacılığı; operasyonların büyük dikkatle yürütüldüğü, ürünün ve zamanının değerli olduğu taşımacılık türüdür. Müşteri açısından hızın ve maliyetlerin önemli olduğu taşıyıcı açısından ise uygun rota ve havalimanı seçiminin, maliyet ve gelir yönetiminin, ekip oluşturmanın, kargo alan yönetiminin, yük planlamasının (kapasite tahsisi), uçuş çizelgelemesinin ve uçuş rötarlarının önemli olduğu taşımacılıktır. Bu çalışma hava kargo taşımacılığı alanında kapsamlı bir literatür taraması yapmayı amaçlamaktadır. Scopus veri tabanı aracılığıyla 152 çalışma elde edilmiştir. Çalışmada VOSviewer yazılımı yardımıyla ortak alıntı ve yazar-anahtar kelime analizi yapılmıştır. Ortak alıntı analizi sonucunda 3 ayrı küme oluşturulmuş ve her bir kümede en çok atıf alan 2 çalışma incelenmiştir. Yazar-anahtar kelime analizi sonucunda ise alanda en çok kullanılan 10 anahtar kelime ve en az kullanılan 10 anahtar kelimeyi ortaya koyulmuştur. Son olarak, incelenen çalışmalar üzerinden gelecek çalışmalar için yazarlara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: VOSviewer, Bibliyometrik Analiz, Hava Kargo Taşımacılığı

A Bibliometric Analysis for Air Cargo Transport

Air cargo transport is a type of transport in that operations are carried out with great care and product and time are valuable. It is a transport in which speed and costs are important for the customer and selection of the suitable route and airport, cost and revenue (yield) management, crew creation, cargo space management, load planning (capacity allocation), flight scheduling and flight delays are important for the carrier. This study aims to provide a comprehensive literature review in the field of air cargo transport. The Scopus database was used to obtain 152 studies. Co-citation and author-keyword analyses were conducted with the help of VOSviewer software. Three clusters were created as a result of the co-citation analysis and the two most cited studies in each cluster were analysed. Author-keyword analysis revealed the 10 most used keywords and the 10 least used keywords in the field. Finally, recommendations are given to the authors for future studies.

Keywords: Bibliometric Analysis, Air Cargo Transport, VOSviewer

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 19-20

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.