Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Strategic Evaluation of European Union Transportation Policies for Central Asia and Caucasus Region

Abit Balın
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Nijat Abasbaylı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

The geographical region of the South Caucasus and Central Asia affects the future economic, political and strategic development of the European Union. Important transportation lines also unite these geographies, which are in common exchange with each other both economically and socially. In the past, the transport networks of Central Asia, the Caucasus and the European Union have contributed to the exchange of goods and ideas and to the economic growth of Europe and Asia. Regional cooperation and support for transport has been a central feature of the European Union's external relations. In this study, the general transport policies developed by the EU on Central Asia and the Caucasus, the common transportation corridors and the potentials of these transport lines were strategically evaluated. The general transports made from these geographies and the importance of different lines used over these regions were discussed and their contributions to the regions were taken into consideration.

Keywords: Regional Transport, EU Transport Policies, TRACECA, Central Asia and Caucasus Corridor

Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarının Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Açısından Stratejik Değerlendirilmesi

Güney Kafkasya ve Orta Asya coğrafi bölgesi Avrupa Birliğinin gelecekteki ekonomik, politik ve stratejik gelişimini etkilemektedir. Gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan bir birileriyle sürekli ortak alış veriş içinde bulunan bu coğrafyaları önemli ulaştırma hatları da birleştirmektedir. Geçmiş dönemlerden Orta Asya Kafkasya ve Avrupa birliği ulaştırma ağları, mal ve fikir alışverişine ve Avrupa ile Asya’nın ekonomik büyümesine katkıda bulunmuştur. Bölgesel olarak ulaştırma işbirliklerinin yapılması ve desteklenmesi Avrupa Birliğinin dış ilişkilerinin merkezi bir özelliği olmuştur. Bu çalışmada AB`nin Orta Asya ve Kafkasya üzerine geliştirmiş olduğu genel ulaştırma politikaları, ortak kullanılan ulaştırma koridorları ve bu ulaştırma hatlarının potansiyelleri stratejik olarak değerlendirilmiştir. Bu coğrafyalardan yapılan genel taşımalar ve bu bölgeler üzerinden kullanılan farklı hatların önemi tartışılarak bölgelere yaptığı katkılar dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: AB Ulaştırma Politikaları, Bölgesel Taşımacılık, Orta Asya ve Kafkasya Koridoru, TRACECA

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.