Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Criteria Used for Cold Chain 3PL Selection

Mahmut Güney
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gültekin Altuntaş
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

The process of planning, implementing and controlling the flow and storage (if needed) of perishable food & beverages, chemicals and pharmaceuticals in a value chain in order to increase customer value and keep the associated costs low is defined as ‘cold chain management’. Due to inappropriate conditions (i.e. lack of right conditions for perishables not to damage or lose in quantity/amount or quality) in a ‘cold chain’ transportation, it is claimed that up to 30% of perishable products produced in aforementioned industries are lost. That is why producers of such perishables sensitive to temperature, light, humidity and weather conditions need to take into consideration many criteria with much uncertainty when selecting a 3PL business to be used for transportation. Therefore, this study attempts to build a criteria set in order for producers of perishables to establish a base for their decisions on selecting a 3PL business in a cold chain through multicriteria decision–making models.

Keywords: 3PL Selection, Perishable Goods, Multi Criteria Decision Making, Cold Chain

Soğuk Zincir Taşıyıcı Seçimini Etkileyen Faktörler

Gıda, kimya ve sağlık sektöründe üretilen bozulabilir nitelikli ürünlerin, değer zinciri üzerinde, müşterilerin elde ettiği değerin arttırılması ve katlandıkları maliyetlerin düşük tutulabilmesi adına akışlarının sağlanması, gerektiğinde depolanması, söz konusu faaliyetlerle ilgili hizmetlerin ve bilginin sunulmasına ilişkin planlama, uygulama ve denetim süreci, ‘soğuk zincir yönetimi’ olarak adlandırılır. Soğuk zincir taşımasının uygun koşullarda yapılmaması –bir başka deyişle, bozulabilir ürünlerin zarar görmeden, ziyan olmadan, kalitesinden ödün verilmeden taşınmaması– nedeniyle, adı geçen sektörlerde üretilen bozulabilir nitelikteki ürünlerde yaşanan kayıpların ’lara kadar ulaştığı ileri sürülür. Bu nedenle, bozulabilir ürün üreticilerinin, ısı, ışık, nem ve hava koşulları bağlamında yüksek duyarlılığa sahip özel nitelikli ürünlerini taşıttıracakları yüklenicileri seçerken önemli derecede belirsizlik içeren pek çok farklı unsuru göz önünde bulundurması gerekir. Bu çalışmada, ayrıntılı bir yazın incelemesi sonrası, söz konusu bozulabilir ürün üreticilerinin, çok kriterli karar verme yöntemleri aracılığıyla soğuk zincir taşıyıcı seçiminde kullanabilecekleri kriter setinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Soğuk Zincir, Taşıyıcı Seçimi, Bozulabilir Ürün

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.