Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik İşletmelerinde Yeşil ve Çevre Dostu Girişimlerin Yönetimi

Hakan Gödek
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Çağatay Coşkun
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Hasan Yusuf Şahinoğlu
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ebru Demirci
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Çevre sorunları Dünya için kritik bir hal alırken, işletmeler, kurum ve kuruluşlar sürekli olarak çevreye duyarlı ve dostça operasyonlar geliştirmek için hem kamu hem de toplum tarafından baskı altında kalmaktadırlar. Sürdürülebilir ekosistem endişesi, çevresel endişelerle ortaya çıkan operasyonların yöneticiler tarafından daha çok tartışıldığı ve yeni uygulamaları öncelikle ele aldıkları ortadadır. Günümüzde lojistik sektörü enerji ve imalat sektörlerinden sonra çevreye etkisi en yüksek sektörlerden biridir. Bu alanda yapılan operasyonların çevresel etkilerinin ölçülmesi ve değerlendirme yapılarak yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle kamu tarafından belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde taşımacılık ve lojistik alanına yönelik yaptırımların ve düzenlemelerin sektör tarafından farkına varılmış ve gerekli çalışmalara başlamışlardır. Çevreye daha az zarar veren operasyonlar ve süreçlerin yönetilmesinin yanı sıra özellikle çalışanlarına yönelik eğitimlerle farkındalığın arttırılmasına yönelik katkılar sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı firmaların yeşil girişimlerini ve çalışmalarına yönelik literatür taraması yapmak ve farkındalığı arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Lojistik, Çevresel Yönetim, Yeşil Girişimler, Çevre Dostu Yönetim

Management of Green and Environmentally Friendly Initiatives in Logistics Companies

While environmental problems become critical for the world, businesses, institutions and organizations are constantly under pressure from both the public and society to develop environmentally friendly operations. It is obvious that the operations arising from the sustainable ecosystem concern and environmental concerns are more discussed by the managers and they primarily deal with the new applications. Today, the logistics sector is one of the sectors with the highest environmental impact after the energy and manufacturing sectors. It has become inevitable to make new regulations by measuring and evaluating the environmental impacts of operations in this area. In particular, within the framework of the strategic targets determined by the public sector, the sanctions and regulations in the field of transportation and logistics have been recognized by the sector and they have started the necessary studies. In addition to managing operations and processes that cause less harm to the environment, they also contribute to raising awareness through trainings for their employees. The aim of this study is to search the literature on green initiatives and studies of companies and to increase awareness.

Keywords: Green Logistics, Green Initiatives, Environmentally Friendly Management, Environmental Management

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.