Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Karayolu Taşımacılığında Lojistik Servis Sağlayıcı Seçimine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Rıdvan Çelik
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mahmut Mollaoğlu
Arş. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Abit Balın
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Lojistik servis sağlayıcıları (LSS), hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerinin belirlenmiş bir noktadan başka bir noktaya uygun maliyetle, hasarsız ve istenilen operasyona göre taşınması, depolanması, elleçlenmesi ve sigortalanması gibi lojistik faaliyetleri uçtan uca yöneten gerçek veya tüzel kuruluşlardır. LSS şirketler ürünlerin her türlü lojistik faaliyetlerinde etkin rol oynadığı için bu süreçte de önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle üretim firmaları lojistik hizmeti alacağı firmayı seçerken birçok kritere dikkat etmektedir. Ürünlerinin belirlenen bir noktadan başka bir noktaya taşınması sırasında uygun maliyetli olması, hasarsız ve hızlı teslimat yapması ve istenilen operasyonlara karşı esneklik gösterebilmesi gibi faktörler üretim firmalarının dikkat ettikleri kriterlerdir. Lojistik faaliyetlerinde amaç, üretilen ürünü en uygun maliyet, en yüksek güvenlik seviyesi, esneklik ve en hızlı şekilde tüketiciye ulaştırmaktır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda LSS seçme kararını verecek firmalar birçok faktörü değerlendirmesi gerekir. Bu çalışmada, LSS seçiminde etkin rol oynayan faktörler Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile incelenmiş ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üretim, Taşıma, Maliyet, AHP, Lojistik Servis Sağlayıcı

Evaluation of Factors Affecting the Choice of Logistics Service Providers in Road Transportation: A Comparative Application

Logistics service providers (LSP) are real or legal entities that manage end-to-end logistics activities such as affordable cost, undamaged and according to desired operation, transportation, storage, handling and insurance of raw materials for semi-finished products and finished products from one point to another point. LSP plays an important role in this process because companies play an active role in the logistics activities of all kinds of products. Because of this, production companies pay attention to many criteria when choosing the company where they will receive logistics services. One of the most important criteria of production companies to be cost effective during the transportation of its products from point one point to another point, to be able to deliver undamaged and fast, and to be flexible to the desired operations, etc. The purpose of logistics activities is to deliver the manufactured product to the consumer at the most affordable cost, the highest level of security, flexibility and the fastest way. Considering this situation, companies have to evaluate different variables when choosing a LSP. In this study, factors that play an effective role in the selection of LSP were examined using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, one of the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods, and the results were discussed.

Keywords: AHP, Logistics Service Provider, Transportation, Production, Cost

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.