Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Covid-19 Pandemi Sürecinin Uluslararası Ticaret Unsurlarına Etkisi

Altunay Nuray
Yüksek Lisans Öğrencisi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye

Fatih Cura
Dr. Öğr. Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılış hızı ve etkisinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 süreci insan hayatını etkilemek ile kalmayıp ülkelerin ekonomik ve ticari faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir. Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek amacıyla dünya genelinde ülkeler birçok tedbir ve kısıtlamalar uygulayarak çeşitli önlemler almış, alınan bu önlemler neticesinde ülkeler arasındaki ticari hareketlilik kısıtlanmış ve uluslararası ticaret faaliyetleri sekteye uğramıştır. Pandemiden dolayı üretimde yaşanan doğrudan ve dolaylı bozulmalar, dünyanın üretim merkezlerinin birçoğunda fabrikaların kapanmasına yol açmış; daha az etkilenen yerlerde ise, gerekli girdilerin sağlanamamasından dolayı arz tarafındaki tedarik zincirlerinde kopmalar olmuştur. Ayrıca işletmelerin kar etme amacını, hayatta kalma olarak değiştirerek, pazarlama stratejilerini yeniden belirlemelerine yol açmıştır. Bununla birlikte salgının etkisiyle devletlerin virüsün yayılma hızını azaltmak için aldıkları önlemler, farklı ülkelerdeki alıcı ve satıcıların sözleşmelerinde kararlaştırılan maddeleri yerine getirememelerine neden olmuştur. Dolayısıyla uyuşmazlıklar ortaya çıkmış ve bu uyuşmazlıkların çözümü için sözleşmelerde uygulanan hukuki süreçlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Son olarak Covid-19 salgınının yayılmaya başladığı andan itibaren gümrük mevzuatında, uluslararası ticaret hukukunda, lojistik faaliyetlerde, tedarik zincirinde, üretimde ve pazarlama üzerinde birçok değişiklik ve yenilikler meydana gelmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan uluslararası ticaret unsurlarının pandemi sürecindeki gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini ulusal ve uluslararası literatür taraması yoluyla incelemek ve bu etki ile ortaya çıkan değişiklerin neler olduğunu saptamaktır.

Anahtar Kelimeler: Üretim, Covid-19 pandemi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Tedarik Zinciri, Pazarlama, Gümrük Mevzuatı, Uluslararası Ticaret Hukuku

The Impact of the Covid-19 Pandemic Process on International Trade Elements

The Covid-19 process, which emerged in Wuhan, China in December 2019, affected the whole world in a short time and was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, due to its spread and impact. The pandemic did not only affect human life, but also affected the economic and commercial activities of countries. In order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, countries around the world have taken various measures by applying many measures and restrictions. The direct and indirect disruptions in production due to the pandemic have led to the closure of factories in many of the world's production centers; In the less affected areas, supply chains on the supply side were interrupted due to the inability to provide the necessary in puts. In addition, it has led businesses to re-determine their marketing strategies by changing the profit motive as survival. Moreover, the measures taken by the states to reduce the rate of spread of the virus due to the effect of the epidemic caused buyers and sellers in different countries to be unable to fulfill the agreed terms in their contracts. Therefore, disputes have arisen, and some changes have been made in the legal processes applied in the contracts for the resolution of these disputes. Finally, since the spread of the Covid-19 pandemic, many changes and innovations have occurred in customs legislation, international trade law, logistics activities, supply chain, production, and marketing. The aim of this study is to examine how the international trade elements are affected by the developments in the pandemic process through national and international literature review and to determine what changes occur with this effect.

Keywords: International Logistics, Covid-19 pandemic, International Trade, Customs Legislation, International Trade Law, Marketing, Production, Supply Chain

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.