Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kuşak Yol (Belt and Road) Projesinde En Uuygun Intermodal Taşıma Koridoru Seçim Çalışması

Mehmet Yavuz Kankavı
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mehmet Tanyaş
Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kuşak Yol( Belt and Road BRI ) projesi 2013 yılında Çin Devlet başkanı Xi Jinping tarafından OBOR (One Belt One Road) projesi adıyla başlatıldı. Daha sonra OBOR yerine Kuşak Yok İnsiyatifi (Belt and Road Initiative) olarak adlandırıldı. Kuşak Yol projesinde Kuşak, Orta Çin den başlayıp Orta Asya üzerinden Moskova, Rotterdam ve Venedik e uzanan Kara ve Demiryolu taşımacılığını içeren ulaştırma ağlarını içermektedir. YOL ise deniz taşımacılığını içeren güzergahları içermekte olup daha sonraları 21.yüzyıl Deniz İpek Yolu ( 21.st Century Maritime Silk Road ) olarak da adlandırılmaya başladı.Kuşak Yol projesi ilk ifade şekliyle Unımodal bir taşıma modu vurgusu taşıyordu.KUŞAK kısmında yer alan en işlek koridor olan Kuzey koridoru tamamen Demiryoluna dayanan Uni Modal bir koridordur.Bu kısımda yeralan BTK (Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu) bağlantısı ile Türkiye üzerinden Avrupa ya devam eden Orta koridor ile Gürcistan’ın Karadeniz Anaklia limanından Tren yolundaki konteynerlerin Karadeniz’deki Bulgar ve Romen limanlarına gemi ile aktarıp Avrupa’ya devamı İntermodal koridor seçenekleridir YOL diğer bir deyişle 21.yüzyıl Deniz İpek Yolu ise Denizyolu ile Çin limanlarından yükleme yapan gemilerin Avrupa, Doğu Afrika ve Güney Amerika limanlarına ulaşması esasına dayanıyordu. Çin limanlarından Avrupa ya sefer yapacak gemiler Süveyş kanalından gemi tonajına göre yüzbinlerce Dolar ödeyerek geçiyorlardı.Bu çalışmada denizyolu ağırlıklı intermodal taşımacılık koridorları seçeneği olarak gemilerin Irak Basra ve İran Bandar Limanlarında konteynerleri demiryoluna aktarmaları ve konteynerlerin Türkiye üzerinden Van gölü bağlantısıyla Kars Edirne tren hattıyla Avrupa ya geçişi ile esas alınmaktadır. Oluşacak yeni intermodal taşımacılık koridorları Maliyet, Süre, Yük Potansiyeli, Güvenlik Riski ve Çevre kriterleri dikkate alınarak çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kombine Taşımacılık, OBOR, Kuşak Yol, Deniz İpekyolu, UNIMODAL Taşımacılık, Süveyş Kanalı, Ulaştırma Koridorları, BTK Türkiye

The Most Suitable Intermodal Corridor Selection Study In Belt and Road Initiative

Belt and Road ( BRI ) Project was initiated by Chinese President Xi Jinping in 2013 as OBOR ( One Belt One Road ). Later Project was also called as Belt and Road Initiative (BRI ) .Belt term in BRI covers land and rail transport networks from Middle China to Moscow, Rotterdam and Venice Through Central Asia.Road term ,lately also mentioned as 21 st Century Maritime Silk Road, covers Maritime Transport Networks from Chinese port to Europe, East Africa and East American ports.In the first beginning Belt and Road term are mostly thought as UNIMODAL system North corridor of The BELT section is unimodal corridor depending on Train transport .There are alternative intermodal transport corridors eg Middle corridors Through BTK connection and another possibility via Georgian Anaklia port to Romanian and Bulgarian ports and then through Train to Europe . ROAD ,also called as 21 st Century Maritime Silk Road, is Maritime connection by vessels to Europe ports via Suez canal and East Africa and South America from Chinese ports .Vessels departing from Chinese to call at European ports have to pass Suez canal by paying hundred thousand dollars as per tonnage.In this study,new intermodal transport corridors from China via Iraq Basra and /or Iran Bandar Abbas ports to Europe ( Sea from China to Basra and Bandar Abbas and rail rom these port to Europe ) will be studied .These corridors will be evaluated in terms of Cost, Transit time, Cargo potential, Security Risk and Environmental protection criteria by multi criteria decision making methods

Keywords: Suez Canal, BTK , Turkey, Transport corridors, Combined Transport, OBOR, Belt and Road, Maritime Silk Road, UNIMODAL Transport

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 102-103

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.