Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran Üzerindeki Yaptırımlarının Denizcilik Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

İsmail Aydın
Av., Arkas Holding, , Türkiye

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran üzerindeki mevcut yaptırımları tanımlanmakta ve bu yaptırımların denizcilik sektörü üzerindeki etkileri değerlendirmektir. 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) katılımını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, JCPOA uyarınca kaldırılan ikincil derece yaptırımların tekrar İran üzerinde uygulanmasına karar verdi ve İran ekonomisi üzerinde baskı kurmak için İran’ın enerji, petrokimya, otomotiv, madencilik, gemi inşa ve denizcilik sektörleri gibi önemli sektörlerini hedef aldı. 700’ün üzerinde kişi, kurum, uçak ve gemi OFAC (Office of Foreign Assets Control) tarafından yaptırım listelerine dahil edildi. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle petrol ve petrol ürünlerinin ticareti ve bu ürünlerin İran’dan taşınması hususunu kritik önemde görmekte ve bu aktiviteler üzerinde yaptırımlarını agresif bir şekilde uygulamaya çalışmakta, bu uğurda özellikle İran’dan Çin’e yapılan petrol ve petrol ürünleri taşımalarında rol oynayan kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar üzerinde yaptırım uygulamayı hedeflemektedir. Amerikan yaptırımlarına maruz kalmak istemeyen sektördeki tüm oyuncular (sigorta şirketleri, terminaller, armatörler, bunker tedarikçikeri ve sair), sigortalının yürüttüğü faaliyetlerin irdelenmesi, taşınan yükün menşeinin araştırılması, kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, tüm taşıma evraklarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, taşıma sözleşmesinin taraflarının (yükleten, taşıtan, gönderilen ve sair) kim olduğuna ilişkin tüm kontrollerin yapılması gibi ilave risk yönetimi önlemlerini almak durumunda kalmaktadır. Sayılan bu risk yönetimi önlemlerinin neler olduğu ve Amerikan yaptırımlarının denizcilik sektörüne olan etkisi daha detaylı bir şekilde bu çalışmada değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Petrol, Ambargo, İkincil Yaptırımlar, Risk Yönetimi, Cosco, İran, Enerji, Çin, Amerikan Yaptırımları, Ofac, Jcpoa, Ortak Kapsamlı Eylem Planı, Denizcilik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.