Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Karayolu Yatırımlarının Ekonomik Etkileri

Ebru Demirci
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Merve Seher Cebeci
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada ülkemizde son dönemlerde hızla artan karayolu yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi incelenecektir. Ulaştırma ağlarının bütün taşıma modlarında her gecen gün genişlemesi ülkeler arasındaki ticareti ve birçok sektörü etkilemektedir. Bu etkinin ülkelerin ulusal politikalarını ve kaynak dağılımlarını belirlerken önemli rol oynadığını görmekteyiz.

Bu çalışmada, ekonomik ilişkilerin ölçülmesinde ekonometrik modellerden olan vektor otoregresif model (VAR Model) kullanılacaktır. Yıllar itibari ile karayolu yatırımları ve farklı ekonomik değişkenler arasındaki ilişki analiz edilecektir. Bu çalışmada, özellikle ekonomik büyüme ile karayolu yatırımları arasında ilişki bulunması hedeflenmektedir.

Bu çalışma, ülkemiz açısından yatırımlardan kaynaklanan mal ve yolcu taşımacılığındaki artan ticaret hacminin ekonomiye katkısını ölçmek açısından önem arz etmektedir.

Çalışmada, özellikle son 10 yıl içerisindeki ülke politikası çerçevesinde artan yatırım harcaması olmasından dolayı özellikle son 10 yıl incelenecektir. Verilerin yıllık olarak hesaplanmasından dolayı daha alt dönemsel analizler yapılamayacaktır.

Anahtar Kelimeler: VAR Modeli, Ekonomik Büyüme, Karayolu Yatırımları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.