Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeni Tüketim Mecrası Instagram’ı Keşif

İlknur Korkmaz
Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Nil Esra Dal
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Instagram’ın; dünyada ve Türkiye’de Facebook’tan sonra en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya aracı olmasının yanı sıra yeni bir alışveriş mecrası olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı; Instagram kullanıcısı olup aynı zamanda alışveriş yapan tüketicilerin; Instagram ile ilgili kullanım alışkanlıkları, Instagram’daki markalara yönelik tutumları ve tercihleri, Instagram’daki alışveriş deneyimleri ve alışkanlıklarını tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi ise; Burdur ilinde yaşayan ve Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerdir. Araştırma kapsamında Instagram kullanıcısı olup Instagram’dan alışveriş yapan 16 katılımcı ile 22.02.2018 ve 07.03.2018 tarihleri arasında yüz yüze derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi; nitel araştırma olup örneklem yöntemi olarak ise, amaçlı örnekleme uygulanmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak katılımcı cevapları ses kaydı ile kaydedilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre tüketiciler için Instagram; sosyalleşmeyi ve sosyal ilişkilerini sürdürebildiği bir ortam olmakla birlikte; zaman ve fiyat tasarrufu ile oturdukları yerden kolay alışveriş yapabildikleri bir mecradır. Bununla birlikte katılımcılar Instagram’da birçok ürüne hızlı ve çeşitli ödeme biçimleriyle sahip olmak, yeni kreasyonları takip etmek, tarzına, ilgi alanına uygun ve piyasada bulunmayan standart dışı özel ürünlere ve tasarımlara kolay ulaşabilmek için markaları takip ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar Instagram’ın; markaların indirim ve kampanyalarını takip edebildikleri, yorumları okuyarak satın alma kararı verebildikleri ve işletmeler ile doğrudan iletişime geçebildikleri bir alışveriş ortamı olduğunu vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Instagram, Sosyal Medya Pazarlaması, Tüketici Davranışları, Sosyal Medya

Exploration of New Consumption Area Instagram

After Facebook, Instagram as well as being social media tool that has the most users in the world and Turkey can said that as a new shopping area. The purpose of this study is to determine the Instagramrelated usage habits, attitudes and preferences towards the brand in Instagram, shopping experiences and habits at Instagram of the consumers who are Instagram users and also shop at Instagram. The sample of the study is consumers who live in Burdur and shop at Instagram. In the scope of the research, in-depth interviews were made with 16 participants who are Instagram users and also shop at Instagram between 22.02.2018 and 07.03.2018. The method of research is a qualitative research and the sampling method is an easily accessible case study. In this study, participants' answers were recorded by voice recording by applying semi-structured interview form. According to the results of the study, Instagram for consumers is a area where they can continue socializing and social relations and at the same time they can easily shop from where they live with time and price saving. At the same time, participants indicated that they have followed the brands in Instagram in order to have quick and varied payment forms for many products, to follow new creations, to reach the non-standard special products and designs that are not in the market and suitable for their interests. Participants also emphasized that Instagram is a shopping environment where they can follow brand discounts and campaigns, read comments and make purchasing decisions and communicate directly with businesses.

Keywords: Social Media Marketing, Consumer Behaviour, Instagram, Social Media

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.