Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Value of Knowledge: With The Perspective of International Road Transportation Businesses

Burhan Kayıran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Didem Özer Çaylan
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Acquiring knowledge, making it available by processing it and bringing new information by converting it are the main process of knowledge management. While societies are shaped in the scope of production by the successive industrial revolutions; the qualitative-quantitative complexities that have arisen on information have led to the question of how to handle it better. The implicit-explicit knowledge transformation process supported by automation systems shows itself in the transportation sector as well. The understanding of business based on knowledge management is prevalent especially in airline and maritime transportation. Thanks to being among the largest road transportation fleets in Europe, Turkey plays an important role in the international road transportation market. Also, this tremendous fleet is often shipped and managed in pieces by small businesses, knowledge management activities in the road transportation sector arouse curiosity. In this exploratory study, in-depth interviews have been conducted at the executive level with the eight of the 28 international road transportation businesses serving to Europe in the hinterland of Aegean Region deployed in İzmir. The interviews were evaluated using the MaxQDA qualitative data analysis program. As a result of the evaluations, the conceptual mapping of knowledge management processes has been established for each business in the sample. The difficulties and uncertainties in the knowledge management process of international road transportation businesses have been revealed.

Keywords: MaxQDA, International Road Transportation, Knowledge Management, Value, Qualitative Data Analysis

Bilginin Değeri: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı İşletmeleri Perspektifiyle

Bilgiyi elde etmek, onu işleyerek kullanılabilir hale getirmek ve dönüştürerek yeni bilgiler meydana getirmek bilgi yönetiminin temel sürecini oluşturmaktadır. Toplumlar, ard arda gelen sanayi devrimleri ile üretim odağında şekillenirken; bilgi üzerinde oluşan nitel-nicel karmaşıklıklar, bilginin nasıl daha iyi işlenebileceği sorusuna yönelmeyi beraberinde getirmiştir. Otomasyon sistemleriyle desteklenen örtük bilgi-açık bilgi dönüşüm süreci ulaştırma sektöründe de kendisini göstermektedir. Özellikle havayolu ve denizyolu taşımacılığında bilgi yönetimine dayalı işletmecilik anlayışı hakimdir. Ülkemiz Avrupa’daki en büyük karayolu taşımacılığı filoları arasında olması sebebiyle pazarda önemli bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, bu muazzam filo çoğunlukla parçalar halinde ve küçük işletmelerce sevk ve idare edildiği için sektördeki bilgi yönetimi faaliyetleri merak uyandırmaktadır. Keşifsel nitelikte olan bu çalışmada, Ege Bölgesi hinterlandında Avrupa’ya hizmet veren uluslararası karayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren İzmir’de konuşlanmış 28 işletmenin 8’i ile üst düzey yönetici düzeyinde derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler MaxQDA nitel veri analizi programıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucu örneklemdeki her bir işletme özelinde bilgi yönetimi süreçlerine ilişkin kavram haritalandırması oluşturulmuştur. Uluslararası karayolu taşımacılığı işletmelerinin bilgi yönetimi sürecindeki zorluk ve belirsizlikleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı, Bilgi Yönetimi, Değer, Nitel Veri Analizi, MaxQDA

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.