Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

The Implementation of Industry 4.0 under Manufacturing Companies: A Qualitative Analysis

Melissa Nihal Cagle
Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Hümeyra Doğru
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Kevser Yılmaz
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

The concept of Industry 4.0, which is argued to not only contribute towards the improvement of firm performance but also aid in increasing value, is an important initiative that promises to generate competitive advantage among countries. In light of the current policies supportive of the implementation of Industry 4.0 within the European Union member states (such as 2014 “Communication for a European Industry Renaissance” and the 2012 “Industrial Policy”), large industry sectors have commenced their shift towards the development of “smart factories”. This movement is also mirrored under the manufacturing sector in Turkey. This creates a motivation to analyze current industry 4.0 application levels and the actual and expected benefits of the initiative from the perspectives of companies. As a result, we conducted a content analysis on the annual activity reports of the manufacturing sector companies listed on BIST (Borsa Istanbul). Findings show that Industry 4.0 applications are mostly beneficial for the operations function since they help firms to develop their operational process and ensure quality control and assurance.

Keywords: Benefits, Manufacturing Companies, Industry 4.0, Business Functions, BIST

İmalat Firmalarında Endüstri 4.0 Uygulanması: Kalitatif Bir Analiz

Firmaların performans gelişiminin yanı sıra değerlerinin artmasına da katkı sağlayan Endüstri 4.0 kavramı, ülkeler arasında da rekabet avantajı yaratan önemli bir girişimdir. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında hayata geçirilen Endüsri 4.0’ın uygulanmasını destekleyen mevcut politikalar (2014 Avrupa Endüstri Rönesansı için İletişim, 2012 Endüstriyel Politika, vb. ışığında, büyük endüstriler akıllı fabrikalara geçiş sürecini başlatmışlardır. Bu gelişmeler Türkiye’ye de yansımıştır ve Endüstri 4.0’ın uygulanma seviyesini ve bu girişimin mevcut ve beklenen faydalarını firmaların perspektifinden analiz etme konusunda motivasyon yaratmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada BIST’de listelenen imalat endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların yıllık faaliyet raporları üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Çalışma bulguları göstermiştir ki Endüstri 4.0 uygulamaları firmaların operasyonel süreçlerinin gelişimi ile kalite kontrol ve teminine katkı sağladığından firmaların en fazla operasyon fonksiyonu açısından yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: İmalat Firmaları, İşletme Fonksiyonları, BİST, Yararlar, Endüstri 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.