Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

New Payment Method in International Trade; Bank Payment Obligation

Alper Yılmaz
Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Hatice Mislina Boyam
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

International trade is one of the fundamental dynamics of globalization and it includes leading activities that provide countries with new opportunities for economic growth and development. But international trade emerges as a constantly changing in dynamic structure. These fast and dynamic activities, which play a crucial role in the economic life of the states, trying to adapt to changing technology at the same pace, have also become one of the most effective ways of developing countries and increasing prosperity. According to World Trade Organization figures, the volume of international trade, which was only about 120 billion dollars in 1948, jumped almost 300 times in 2017 to 35.7 trillion dollars.

The problem of payments, which is one of the biggest obstacles to international trade, has gradually begun to disappear with the development of banking, the time-keeping of foreign exchange legislation, the establishment and operation of foreign exchange markets, the use of more technological opportunities and the reduction of impediments to international capital movements. With the increase of international trade volume, countries have developed some payment methods by utilizing technological developments in foreign trade and financial innovations. Because each method of payment is created in a necessary manner, each has both advantages and disadvantages.

In response to the disadvantages of the existing payment methods, SWIFT and the International Chamber of Commerce (ICC) have established a new form of payment, under the commitment of paying the commodity price on condition that certain conditions, called as the Bank Payment Obligations (BPO), are irrevocably matched. This method of payment provides advantages in terms of reducing the risk by reducing the risk of not paying to both the buyer and the seller to the bank, reducing the costs and accelerating the operation. In the following periods, it is expected that the usage of the Bank Payment System will be widespread and that the costs will be reduced, mistakes will decrease and usage will be widespread. These Uniform Rules for Bank Payment Obligation which has been drafted and published in April 2013 by ICC introduce a new payment method in international trade law. In this study, we aims to investigate functions, the parties and general qualifications of the Bank Payment Obligation which is shortly known as BPO will be examined under the ICC URBPO Rules.

Keywords: International Trade, Method of Payments

Uluslararası Ticarette Yeni Ödeme Yöntemi; Banka Ödeme Yükümlülüğü

Günümüzde uluslararası ticaret küreselleşmenin temel dinamiklerinden biridir ve ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma yolunda onlara yeni fırsatlar sunan faaliyetlerin başında gelmektedir. Fakat uluslararası ticaret sürekli değişen dinamik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen teknolojiye aynı hızla uyum sağlamaya çalışan ve devletlerin ekonomik hayatında son derece önemli bir rol oynayan bu hızlı ve dinamik faaliyetler bütünü, ülkelerin kalkınmasında ve refahın artmasında da en etkili yollardan biri olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre 1948 yılında sadece 120 milyar dolar olan uluslararası ticaret hacmi, 2017 yılında neredeyse 300 kat artışla 35,7 trilyon dolara çıkmıştır.

Bankacılığın gelişimi, kambiyo mevzuatının zamanla oturması, döviz piyasalarının kurulması ve işler hale gelmesi, teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılması ve uluslararası sermaye hareketlerinin önündeki engellerin azalması ile uluslararası ticaretin önündeki en büyük engellerden biri olan ödemeler sorunu yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Uluslararası ticaret hacminin artması ile birlikte ülkeler, dış ticarette teknolojik gelişmelerden ve finansal yeniliklerden yararlanarak bazı ödeme yöntemleri geliştirmişlerdir. Çünkü her ödeme yöntemi bir ihtiyaca binaen oluşturulmuştur ve her birinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Mevcut ödeme yöntemlerinin dezavantajlarına karşı SWIFT şirketi ile Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) olarak adlandırdığı, bir tarafın diğer tarafa dönülemez biçimde belirli koşulların yerine getirilmesi şartı ile emtia bedelini ödeme taahhüdü altına girerek yeni bir ödeme şekli oluşturmuşlardır. Söz konusu ödeme yöntemi hem alıcıya hem de satıcıya ödememe riskini bankaya devrederek riski azaltması, maliyetlerin düşürülmesi ve işleyişin hızlandırılması gibi konularda avantaj sağlamaktadır. İlerleyen dönemlerde Banka Ödeme Yükümlülüğü sisteminin kullanımının yaygınlaşması ile işleyişteki hataların düzelerek maliyetlerin düşmesi, hataların azalması ve buna bağlı larak kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Bu kapsamda ICC tarafından hazırlanan ve Nisan 2013 tarihinde yayımlanan Banka Ödeme Yükümlülüklerine İlişkin Birörnek Kurallar ile uluslararası ticarete yeni bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışmamızda, İngilizce adının ilk harflerinin kısaltmasıyla BPO olarak anılan Bank Payment Order’ın ICC URBPO Kurallarına göre tarafları, işleyişi ve genel özellikleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ödeme Yöntemleri, Uluslararası Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.