Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

CO2 ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Nedensellik Analizi

Aytaç Pekmezci
Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Kurtuluş Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Çalışmanın konusu karbon emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkidir. Çalışmanın temel amacı; ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişkinin hem teorik hem de ampirik olarak analiz edilmesidir. Çalışmada öncelikle konuyla ilgili literatür incelenmiş ve zaman serisi analiz yöntemi kullanılarak, ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişki ampirik olarak ölçülmüştür. Çalışmanın verileri Dünya Bankasının İstatistiki Veri Tabanlarından elde edilmiştir. 20 adet gelişmekte olan ülke için 1962-2014 yıllarını kapsayan zaman serisi oluşturulmuştur. Diğer taraftan Granger Nedensellik analizi uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Bütün bu analizler sonucunda, ekonomik büyüme ile karbon emisyonu arasında sadece 6 ülke için kısa dönemli bir ilişkinin olduğu sunucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, CO2, Nedensellik Analizi

CO2 and Economic Growth: The Cointegration Analyses for Developing Countries

The subject of the study is the relationship between economic growth and carbon emission. The main purpose of the study, the relationship between economic growth and carbon emission is to analyzed both theoretically and empirically. First; in this study, literature has been examined. Later the relationship between economic growth and carbon emission empirically has been measured by time series analysis method. Data of study were obtained from World Bank Statistics Database. A data set has been created between the years 1962-2014 for 20 developing countries. On the other hand, Granger Causality analysis was applied. Result of all these, it has been concluded that there has been a short term relation between economic growth and carbon emission for only 6 counties.

Keywords: Economic Growth, CO2, Cointegration Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.