Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

AB Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit

Sümeyye Gökçenoğlu
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Esra Sena Türko
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

İngiltere’nin 2016 yılında Brexit referandumunda AB’den ayrılma kararı almasıyla AB tarihinde bir ilk gerçekleşmiştir. Brexit müzakere süreci 2017 tarihi itibariyle başlamıştır. Müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere’nin Mart 2019'da AB’den ayrılması hedeflenmektedir. Çalışmada, İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda Birlik ile olan ilişkilerini hangi modelde devam ettireceği, müzakerelerde tarafların pozisyon ve stratejileri, olası sonuçları ve ikilinin geleceğine dair ilişkilerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Brexit sürecinden ne derecede etkilendiği tartışılmıştır. Bu bağlamda ülkelerin hem politik hem de ekonomik verileri ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

Brexit sürecinde İngiltere’nin ulusal para biriminin son 31 yılın en düşük seviyeye düştüğü, AB ile olan ihracatında %20 kayıp yaşadığı, dünya finans piyasasındaki konumunu kaybettiği ve milli gelirinin %1-9 arasında daraldığı görülmektedir. Avrupa Birliği ise en büyük finansman kaynağı olan üyelerinden birini kaybetmiş, dünya üzerindeki saygınlığı kısmen zedelenmiş ve yeni ayrılık söylentileriyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Brexit ile Birlik’in dış politikası zayıflamış, ABD gibi bazı ülkelerle ikili anlaşmalarında gecikmeler yaşanmıştır. Türkiye ise Brexit’ten doğrudan etkilenmiştir. İlk olarak Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda en büyük destekçisini kaybetmiştir. Türkiye’de en fazla yabancı yatırımı bulunan ülkenin İngiltere olduğu ve 2900’den fazla İngiliz sermayeli şirket bulunduğu bilinmektedir. İngiltere Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında 11. sırada, ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 2. sırada yer alırken; Brexit sonrası ikili arasındaki dış ticaret %14 oranında daralmış ve en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 4. sıraya gerilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit

One Step Back in EU History: Brexit

A first in EU history has come true when United Kingdom decided to leave EU membership by Brexit referendum in 2016. Brexit negotiation process has started by 2017. Negotiations are expected to last for two years and UK to leave EU membership by March 2019. In case of UK’s leaving EU process is completed, which model UK will adopt to maintain relationship with the Union, position and strategies of the counterparts in negotiations, possible results and effects on future relations of the counterparts are examined in the study. Besides how Turkey is affected by Brexit process is discussed. Within this context, both political and economic data of the countries and the Union are reviewed.

In Brexit process, UK currency has decreased to lowest grade of 31 years, export to EU has declined 20%, UK has lost her position in finance market and national income narrowed by 1-9%. On the other hand, European Union has lost one of her most important finance resource members, her worldwide reputation is partly damaged, and has faced new exit rumors. Furthermore, Union’s foreign policy has been weakened by Brexit, delays have occurred in bilateral agreements with countries like USA. Turkey is directly affected by Brexit. Firstly, she has lost the most important supporter of her membership to EU. UK is known to be the country possessing highest number of foreign investments in Turkey, and there are more than 2900 companies with British capital in Turkey. UK had ranked in 11th place in Turkey’s import partners and 2nd place in export partners; after Brexit, foreign trade between two countries has narrowed by 14% and UK has declined to 4th place among major export countries.

Keywords: Brexit, European Union, United Kingdom, Turkey

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.