Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

A Conceptual Study on Fourth Party Logistics Activities in Turkey

Berna Kalkan
Öğr. Gör., Bașkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Kenan Aydın
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Companies give importance customer satisfaction to compete the developing and changing market. This is possible when customer reach the right product, right quality, place, time and cost. In this regard the extension of logistics services have played active role on formation and development of the different logistics services concept. The concept of logistics services have played important role involved in the healing of economic indicators today. Companies can use logistics providers, thus have competitive advantage and low cost, reducing time, tobe flexibility. In recent years, Fourth Party Logistics (4PL) has emerged as a new concept that includes relationship between suppliers and firms in outsourcing.4PL provider is an integrator that offers comprehensive supply chain solutions with the technology, resources and capabilities that it possesses.Also, 4PL has attracted as a popular research topic attention in the recent past. In this paper, logistics outsourcing and 4PL concepts are analyzed and a literature review on 4PL activities is given. Also the previous studies in literature and the approaches that are used in previous studies in literature is presented by analysing on 4PL activities.In this context a field study will be applied about 4PL providers and service buyer in Turkey. If necessary, results related to this study will be shared in scientific areas.

Keywords: Fourth Party Logistics, Outsourcing, Literature Review

Dördüncü Parti Lojistik Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

İşletmeler, sürekli gelişen ve değişen pazarda rekabet edebilmek için müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktadırlar. Bu da müşterinin doğru ürüne, doğru kalitede, doğru yerde ve doğru zamanda, doğru maliyette ulaşabilmesi ile gerçekleşmektedir.Böylelikle lojistiğin rekabetteki önemi daha da artmaktadır. Bu bağlamda,lojistik hizmetler günümüzde ekonomik göstergelerin iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.İşletmeler, küresel dünyada rekabet avantajı elde etmek, ana faaliyet alanına odaklanmak, maliyetlerini düşürmek gibi nedenlerden dolayı lojistik hizmet sağlayıcıları ile çalışmak istemektedirler. Son yıllarda dış kaynak kullanımında tedarikçiler ve firmalar arasında ilişkiyi içeren yeni bir kavram olarak Dördüncü Parti Lojistik ortaya çıkmıştır. Dördüncü parti lojistik hizmet sağlayıcısı, sahip olduğu teknoloji, kaynaklar ve yetenekleriyle kapsamlı arz zinciri çözümleri sunan bir entegratördür. Ayrıca, Dördüncü Parti Lojistik son zamanlarda popüler bir araştırma konusu olarak ele alınmaktadır.Yapılacak çalışmada, lojistik hizmetlerinin dışarıdan sağlanması ve dördüncü parti lojistik kavramı incelenmiş ve dördüncü parti lojistik uygulamaları üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Ayrıca, dördüncü parti lojistik uygulamaları üzerine yapılan çalışmalar incelenerek; çalışmalarda kullanılan yaklaşımlar ve literatüre katkıları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede,dördüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar ve hizmet alan işletmeler açısından Türkiye'de saha çalışması yapılacaktır. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar gerekirse bilimsel alanlarda paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Literatür Araştırması, Dördüncü Parti Lojistik (4PL), Dış Kaynak Kullanımı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.