Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Bir Kara Yolu Risk Modeli Önerisi

Aslı Çalış
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Cevriye Gencer
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Literatürde, tehlikeli madde taşımacılığında risk değerlendirmesi için kullanılan farklı risk tanımlamaları mevcuttur. Bu tanımlamalardan bazıları olay olasılıklarını ya da olayların sonuçlarını dikkate alırken, bazıları ise etki alanı içindeki insanların sayısını dikkate almaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınması sırasında oluşabilecek riskler için bir kara yolu risk modeli önerilmektedir. Erkut ve Verter (1998) tarafından geliştirilen Sosyal Risk modeli temel alınarak bazı değişikliklerle Türkiye’ye uyarlanmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda kara yolu taşımacılığındaki risk değeri hesaplanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kara Yolu, Risk Değerlendirmesi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.