Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Liman Bölgelerinde Tehlikeli Kargoların Taşıma ve Elleçlemesi

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Son yıllarda tehlikeli maddelerin taşınması önemli derecede artmıştır. Dünyada taşınan tehlikeli malların artmasıyla birlikte, bu faaliyetlerle ilgili riskleri azaltmak için tedarik zincirinde yer alan herkesin tehlikeli malların taşınması, depolanması ve elleçlenmesi ile ilgili temel kavramları anlamak daha da önem kazanmıştır. Deniz Güvenliği Komitesi, altıncı dördüncü oturumunda (5-9 Aralık 1994) MSC / Circ.675 vasıtasıyla dağıtılan tehlikeli yüklerin ve liman alanlarındaki ilgili faaliyetlerin güvenli taşınması hakkında tavsiyeleri kabul etti. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından çıkarılan Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler (IMDG) Kodu, tehlikeli malların deniz yolu ile taşınması için tek bir uluslararası kod olarak geliştirilmiştir. Ocak 2010'dan bu yana, 34-08. değişikliklerin kabulüyle IMDG Kodu, eğitim gereksinimlerini, deniz taşımacılığı için tehlikeli malların taşınması ve depolanmasına katılan kıyı tabanlı personele dâhil edecek şekilde genişletmektedir. Bu yazının odağı tehlikeli yüklerin, liman alanlarında taşınmasıdır. Bu makale, Tehlikeli Malların Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler (IMDG) yasasında yer alan, deniz yoluyla nakliye kurallarına kısaca genel bir bakış getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: IMDG Kod, Tehlikeli Mallar, Taşımacılık, Liman

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.