Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

2022 İçin Ulaştırmanın Ülke Bazında Değerlendirilmesi

Elçin Yusifzade
Dr., Azerbaijan University of Architecture and Construction, , Türkiye

Reşad Allahverdiyev
Dr., Azerbaijan University of Architecture and Construction, , Türkiye

Analize göre, 2022 yılının ilgili döneminde, 2021 yılının 8. ayına kıyasla, ulaştırma sektöründeki gelirler fiili fiyatlarla ,6 (reel olarak ,8) artarak 6.403,1 milyon manattan 8.170,5 milyon manata çıkarken, bilgi ve iletişim sektörünün gelirleri ,3 artarak 1.499,8 milyon manattan 1.729,2 milyon manata çıktı. Bilgi ve iletişim sektöründeki gelirlerin 675,8 milyon manat (ve ya ,1)'i mobil sektörün payına düştü. Taşımacılık sektöründe yolcu taşımacılığı, 2022 yılının aynı döneminde 2021 yılının 8. ayına göre ,7 artarak 744,5 milyon yolcudan 1.024,9 milyon yolcuya ulaştı. Metro taşımacılığında (+4,5 kat), hava taşımacılığında (+108,6%), demiryolunda (+88,1%), deniz taşımacılığında (+34,6%) ve otobüs taşımacılığında (+28,8%) büyüme, ancak taksi aktivitesinde düşüş (- .7) kaydedildi. Araştırmanın iki aşaması vardır - İlk aşama, satış payı açısından şirket için en büyük öneme sahip unsurların belirlenmesini ve bunların özellikleri ile özelliklerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu aşama, şirket tarafından basılı kopya kayıtları, faturalandırma sistemi çıktısı ve şirketin web sitesinde bulunan bir ürün kataloğu şeklinde sağlanan sipariş bilgilerini içeriyordu. Birinci aşamadan sonra elde edilen sonuçlar, çalışmanın ikinci aşaması için kılavuzların formüle edilmesi için temel oluşturdu. İkinci aşama, araştırmanın ana aşamasıydı. Makale, ürünün lojistik verimliliğini kriterlerden birine - zamana göre değerlendirme kavramını sunmaktadır. Sunulan konsept, yazarların araştırmasına yalnızca bir giriş niteliğindedir, ancak yine de avantajlarını ve dezavantajlarını not etmemizi sağlar. Sadelik, karmaşık hesaplamalara gerek olmaması ve değiştirilecek yönün net bir şekilde gösterilmesi konseptin avantajları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Kalite, Taşımacılık

Country Assessment of Transportation for 2022

According to the analysis, in the relevant period of 2022, compared to the 8th month of 2021, revenues in the transport sector increased by 27.6% (26.8% in real terms) from 6,403.1 million manats to 8,170.5 million manats in actual prices, while the revenues of the information and communication sector It increased by 15.3% from 1,499.8 million manats to 1,729.2 million manats. 675.8 million manat (or 39.1%) of the revenues in the information and communication sector fell to the share of the mobile sector. Passenger transportation in the transportation sector increased by 37.7% in the same period of 2022 compared to the 8th month of 2021, reaching 1,024.9 million passengers from 744.5 million passengers. Growth in metro transport (+4.5 times), air transport (+108.6%), railway (+88.1%), sea transport (+34.6%) and bus transport (+28.8%), however, there was a decrease (-14.7%) in taxi activity. The research has two phases - The first phase aims to identify the elements of greatest importance to the company in terms of sales share and compare their characteristics and features. This phase included order information provided by the company in the form of hard copy records, billing system printout, and a product catalog available on the company's website. The results obtained after the first phase provided the basis for formulating guidelines for the second phase of the study. The second phase was the main phase of the research. The article presents the concept of evaluating the logistics efficiency of the product according to one of the criteria - time. The presented concept is only an introduction to the authors' research, but still allows us to note its advantages and disadvantages. The advantages of the concept include simplicity, no need for complex calculations and a clear indication of the direction to be changed.

Keywords: Logistics Activity, Quality, Transportation, Budget, Terminal

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 91-92

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.