Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yaşanabilir Bir Dünya İçin Yeşil Lojistik: Türkiye Ve Dünya Uygulama Örnekleri

Osman Eşmen
Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Fatma Bedük
Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Aykut Bedük
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

21.Yüzyılda Dünya üzerindeki uluslararası toplumsal kuruluşlar ve ticari firmalar doğayı ve çevreyi korumanın artık en temel yaşamsal görevlerinden biri olduğunun bilincindedirler. Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya verilen zararın ise her gün katlanarak arttığı dünyamızda bireylerin ve kurumların çevresel duyarlılıkları artmaktadır. ”Yaşanabilir bir dünya için lojistik” felsefesini benimseyen firmalar; çevreye karşı duyarlılıklarını ortaya koymaktadırlar. Bu bakımdan lojistik sektöründe çevreci uygulamaları kapsamına alan birçok lojistik firması piyasadaki yerlerini daha sağlamlaştırmaktadırlar. Çevreyi korumanın en önemli kurumsal değerlerinden olduğuna inanan firmalar, doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı göstermekte; faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve yasal mevzuatlara uygun olarak bunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu yüzyılın başında taşıma endüstrisinde parola haline gelen “Yeşillik” kavramı bilhassa asit yağmurları ve küresel ısınma gibi çevre sorunları ile ilgili olarak artan farkındalıktan ileri gelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri taşıma endüstrisinin araç emisyonlarının çevresel bozulmaya büyük katkılarda bulunmasıdır. Gelişen lojistik sektöründe birçok firma daha çevre dostu bir marka imajı sergilemeyi bir fırsat olarak da görmüştür. Bu çalışmada; Türkiye’de giderek daha çok önem kazanacağını düşündüğümüz yeşil lojistik kavramının ve uygulamalarının lojistik sektörü içindeki yeri ve ülkemiz açısından da geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuş, Türkiye ve Dünyadan uygulama örnekleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevreyi Koruma Bilinci, Yeşil Lojistik, Yaşanabilir bir Dünya

Green Logistics for a Liveable World: Practice Examples both in Turkey and the World

Both international social organizations and commercial firms are now regarding protecting the nature and the environment as one of their most fundamental and vital tasks in the 21st century. In our modern world where natural resources are used up, living areas are constantly limited and the damage done to the nature is doubling day by day, companies active in logistics that believe wholeheartedly in their responsibilities to leave a more liveable and better world to next generations are still struggling to raise consciousness of their staff and support the NGOs serving to protect the nature. Firms which adopt the philosophy of logistics for a better or liveable world also represent the scales up to which they bestow importance to be sensible about the nature. Thus, many companies within the context of Green Logistics have recently consolidated their positions in terms of environmentalist practices in our globalizing world. By doing all they can in order to raise awareness nature and environment in the society, these companies considering nature protection as their most foundational values determine the environmental risks they might encounter during their activities and moreover make effort to exterminate these risks complying with the legal norms. The concept of ‘Greenness’, a password that came out in the transportation industry early this century gained significance as a result of the rising consciousness related to several environmental problems taken extensively seriously including especially acid rain and global warming. Vehicle emissions of transportation industry has caused much damage to natural destruction. Progress in logistics has also been considered as an advantage for the industry to present a more environmentalist posture by many companies. In this study, the concept of ‘Green Logistics’ which is thought to have gained much more significance in Turkey and its practices in logistics together with the importance of developing them in favour of our country are going to be analysed, some examples both from Turkey and the World are given.

Keywords: Green Logistics, Awareness in nature protection, A liveable world

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.