Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin Kafkas Ülkeleri İle Sınır Ticareti

Mehmet Harun Topay
Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, Türkiye

Orhan Çeltikçi
Dr. Öğr. Üyesi, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, Türkiye

Kafkasya olarak tabir edilen bölge, günümüzün stratejik bakımdan en önemli bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Kafkasya aynı zamanda Doğu-Batı ve Kuzey-güney eksenlerinde çok önemli bir geçiş noktasıdır. Kuzey’de Rusya’nın içlerinden başlayıp, güneyde Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’ya ulaşan eskiden beri önemli olan ulaşım ve ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Yine Doğuda Çin ve Orta Asya steplerinden başlayıp batıda Avrupa ve Akdeniz’e kadar uzanan tarihi İpek Yolu da Kafkasya üzerinden geçer. Kafkasya, kendine has coğrafik yapısıyla Asya, Avrupa ve Ortadoğu üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu gibi önemli denizlere giden yolların kavşağında enerji ve ulaştırma koridorlarının kesiştiği yüksek önemi haiz bir coğrafyada yer almaktadır. Günümüzde Kafkasya, sahip olduğu zengin kaynakları, jeopolitik konumu, jeo stratejik önemi ve çok etnikli ve çok kültürlü yapısı, bağımsızlık mücadeleleri, etnik çatışmalar ve Ortadoğu‘dan sonra dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Hazar Denizi havzasına yakınlığı sebebiyle ile öncelikli bir bölgedir. Bugün için sınır ticareti özellikle sınıra yakın kentlerimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Kafkasya ülkelerine komşu olan Kars, Iğdır , Ardahan ve Artvin gibi illerimiz açısından sınır ticareti her açıdan önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kafkasya, Sınır Ticareti

Border Trade with Turkey’s Caucasus Countries

Theso-called Caucasus regio in East-West and North-South axis.Starting from theinterior of Russia in the north, Turkey to the south, it is located in the Middle East and Africa has always been importanttoreaching thecrossroads of transport and traderoutes.Againstarting from the East China and Central Asiansteppesto Europe andtheMediterranean in the West datesbacktotheSilk Road passed through the Caucasus. Caucasus, uniqueto the geographical structure in Asia, Europe and the Black Seathrough the Middle East, the Mediterranean, the Caspian Sea, the Persian Gulfand the high importance of the confluence of the Indian Ocean, theroadtomajor sea as theintersection of energyand transport corridor is located in having a geography. Today, the Caucasus, therichre sources that you have, geopolitics, geo-strategicimportanc eandmultiethnic and multicultural nature of thein dependen cestruggle, is a priority of the ethnicconflictand the Middle East after due to itsproximityto to the Caspian Seabasin, the world’s rich estenergy source. Border trade for today is of great importance forourcity, especially nearthe border. Kars, which is adjacent to the Caucasus, Iğdır, Ardahan and Artvin provinces such as limits in terms of our trade is important in every aspect.

Keywords: Turkey, Caucasus, BorderTrade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.