Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ekonomisinin Kırılgan Yapısı

Emek Aslı Cinel
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Türkiye’nin küresel dalgalanmalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olması nedeniyle en önemli gündemini ekonomi oluşturmaktadır.2000’li yıllarda yaşanan küresel krizlerin etkisiyle daralan Türkiye ekonomisi, takip eden yıllarda iyileşme sürecine girse de genel olarak olası dış şoklara karşı kırılgan yapısını sürdürmektedir. Türkiye ekonomisinin bu kırılgan yapısının temel nedenini aslında 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte uygulamaya geçirilen yapısal uyum politikaları oluşturmaktadır. Yapısal uyum politikaları ile Türkiye ekonomisinde dışa dönük ve ihracata dayalı sanayileşme stratejileri uygulanmış böylece ithal ikameci politikalarla dış ticaret baskı altına alınmıştır. Bu çalışmada amaç Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirmede bulunmak, ekonominin kırılgan yapısının altında yatan nedenleri araştırmak, ortaya koymak ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ekonomik performansının istikrarlı bir yapıya kavuşmasını sağlamak için önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Türkiye Ekonomisi, İhracat, İstikrar, İthalat

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.