Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dış Ticarette Risk Yönetimi

Hakim Hasanlı
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ekonomik büyüme ve kalkınma gelişmekte olan ülkelerde önemli bir süreci ifade etmektedirler. Gelişmiş ülkelerin iktisadi ve içtimai yapılarını sağlam zeminler üzerine kurup, istikrarlı programlar eşliğinde yürütmeleri diğer ülkeler açısından örnek teşkil etmelerini sağlamıştır. Büyüme ve kalkınma alanında atılan adımlar diğer faktörlerin de sürece dahil edilmelerini gerekeli kılmıştır. Bu amaçla dış ticaretin, bu yapılanmada büyüme ve kalkınma ile olan ilişkisi ekonomi literatüründe sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Küreselleşme ile birlikte rekabet ortamının da artması dış ticaret politikalarının güncellenmesine neden olmuştur. Günümüzde müşteri tercih ve gereksinimlerindeki değişim, iletişim, bilgi işlem alanındaki baş döndürücü gelişmeler, nakliye, pazar koşulları, uluslararası ekonomik işbirliği alanındaki gelişmeler küresel iş imkanlarını arttırmış ve son zamanlara kadar başarılı görünen dev işletmeleri stratejik işbirlikleri yapmağa zorlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Kalkınma, Büyüme, Risk Yönetimi

Risk Management in Foreign Trade

Economic growth and development in developing countries are expressing an important process. Developed countries establish economic and military structures on solid grounds, accompanied by consistent execution of programs has led to a model for other countries. Steps taken in the growth and development areas, needed to be involved in the process has made of other factors. This is the purpose of foreign trade, relations with this embodiment, the growth and development has been a topic of debate in the economic literature. With the globalization of competition has led to the updating of the increase in foreign trade policy. Presently, increased the possibilities of the modifications in the election of the customers and needs, great improvement in the field of the modification, relation and information technology, transport and terms, improvement in the field of the international economic cooperation amd global.work, at the same time made the succeeded enormous companies to the strategic cooperation.

Keywords: Foreign Trade, development, Risk Management, Growth

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.