Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Doç. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi


Doç. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Doç. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Düzenleme Kurulu Üyesi

  • Paylaş

1985 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde tamamladı. Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı 1912 Sayılı Zile Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı. Aynı yıl Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Devlet Üniversitesi TÜRTEP programında Endüstri Mühendisliği lisans öğrenimine başladı. 2009 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2010 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında başladığı İşletme yüksek lisans öğrenimini, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği” isimli yüksek lisans tezini hazırlayarak 2012 yılında tamamladı. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Doktora öğrenimi için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına atandı. 2015 yılında görevinden istifa ederek İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı doktora programında hazırladığı "Fuzzy ve Grey COPRAS Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Dr. ünvanını aldı.

Halen İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, Uluslararası Hakemli Alphanumeric dergisinde Editör olarak görev yapmaktadır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.