Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Prof. Dr. Abdullah Okumuş

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Abdullah  Okumuş

Prof. Dr. Abdullah Okumuş

Düzenleme Kurulu Üyesi

  • Paylaş

22 Mart 1973’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul Tuna Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı. 1995’de İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda “Perakende Mağaza Yönetimi, İndirimli Mağazalar ve Süpermarketler” konusunda hazırlamış olduğu yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı ünvanını aldı. Bir yıl süre ile Kanada’da Brock Üniversitesi’nde doktora tez konusu ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda “Fiyat Yönetimi ve Fiyat Algılaması” konusunda hazırlamış olduğu doktora tezi ile bilim doktoru ünvanını aldı. 2004-2005 yılında Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü’nde Teğmen-Öğretim Görevlisi olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Ağustos 2006’da Yardımcı Doçent, Ocak 2009’da Doçent, Haziran 2014’de Profesör oldu.

Kitap, kitap bölüm yazarlıkları bulunan, çok sayıda uluslararası, ulusal makaleler ve bildiriler yayınlayan ve çeşitli dergilerde yardımcı editörlük görevlerini yerine getiren Abdullah Okumuş, birçok ulusal ve uluslararası derginin hakem kurulunda yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda Profesör, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde Dekan olarak görev yapan Abdullah Okumuş, 23 Kasım 2010 – 6 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde bulunan İşletme Programı ile Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programının Kurucu Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetimi Kurulu Üyeliği, AUZEF Yönetim Kurulu Üyeliği, Ulaştırma ve Lojistik YO Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Proje Değerleme Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Teknokent’te Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. İstanbul 5. Bölge ÖSYM Koordinatörlüğü görevine de devam etmekte olan Okumuş, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Araştırmaları, Araştırma Yöntem Bilimi, Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Satış Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Davranışsal Pazarlama, İhracat-İthalat Pazarlaması ve Tüketici Davranışı derslerini vermektedir.

Abdullah Okumuş evli, bir erkek ve bir kız çocuk babasıdır. Abdullah Okumuş, İngilizce ve Arnavutça bilmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.