Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

I. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

I. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

01-03 Ekim 2015, Kars


Ülkemiz her geçen gün ihracatını artırmakta, küresel dış ticarette daha aktif bir aktör konumuna gelmekte ve stratejik konumu itibariyle de lojistik sektöründe yeni tecrübeler kazanarak büyümesini sürdürmektedir. Bu bağlamda son yıllarda kültürel olarak yakın olduğumuz Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz de artmaya başlarken bölgede Türkiye Ekonomisi için çok önemli ekonomik fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinde sona gelinmesinin, lojistik merkez yatırımlarının ve ülkenin doğusunda yeni açılacak olan karayolu sınır kapılarının; Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle olan ticaret hacmine ciddi ölçüde ivme kazandırması beklenmektedir. Gelişen Kafkasya ve Orta Asya pazarları ülkemiz özelinde, kalkınmak için uzun yıllardır ekonomik arayışlar içinde bulunan ülkemizin doğusu için daha büyük anlamlar taşımaktadır. Yeni ulaşım koridorlarının ve lojistik merkez projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, hali hazırda ihracat pastasından yeterli payı alamayan ve ekonomik sorunlar yaşayan bölge illerinde ihracatın ve yatırımların artması için kamunun ve özel sektörün bir araya gelip bilimsel yaklaşımlarla gerekli yol haritasını çizmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan konjonktür sadece bölge illerini değil tüm Türkiye’yi yakından ilgilendirmekte ve bu noktada ülke ekonomisinin ve dış ticaretinin yaşadığı yapısal sorunların tüm paydaşların katılımıyla masaya yatırılması, çözüm yollarının bulunması, hedef Kafkasya ve Orta Asya pazarlarının analiz edilmesi ve ortaya çıkacak ekonomik fırsatlar için stratejiler belirlenmesi bölgesel kalkınma ve ekonomik büyüme açısından zorunluluk arz etmektedir.
İlgili gelişmelerden yola çıkarak üniversitelerin bilimsel bakış açılarını, özel sektörün tecrübesini ve sivil toplum kuruluşlarının gücünü bir araya getirmek, Türkiye Ekonomisi’ne katkıda bulunmak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amaçlarıyla Kafkas Üniversitesi bünyesinde 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde Kars’ta I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ni düzenliyor ve akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından tüm ilgili kesimleri akademik bildiri sunumlarıyla birlikte özel oturumların da yer alacağı kongremize davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu

  • Paylaş

I. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

I. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

01-03 Ekim 2015

KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars

Arşivlenmiş Etkinlik

Organizasyon

Sponsorlar


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.