Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

T.C. Kalkınma Bakanlığı


T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

http://www.kalkinma.gov.tr/

  • Paylaş

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri Serisini 19 Eylül 2017-09 Temmuz 2018 tarihleri arasında desteklemiştir.

T. C. Kalkınma Bakanlığı, 50 yılı aşkın bilgi birikimiyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarının yönlendirilmesine hizmet etmektedir. Yetkin uzman kadrosuyla ülkemizin pek çok alanda önemli mesafeler almasına
katkıda bulunmuştur.

1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılında çıkarılan 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Böylece, DPT’nin kuruluşundan bu yana üstlendiği kalkınma misyonu Bakanlığın adı haline gelmiştir. T. C. Kalkınma Bakanlığı, değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik strateji, plan ve programların hazırlanması görevini yerine getirmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 473 70 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.